Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

ALV 2020

terug naar overzicht

Zondag, 5 januari 2020

25 januari is het weer zo ver de alv. Ben jij erbij? Zet je op onze fb-pagina op aanwezig! de notulen van 2019 vindt u hier. tot de 25e!!!

Notulen ledenvergadering 26-januari-2019 in de kantine


1. Opening


13:04

2. Notulen ledenvergadering 09-januari-2018


Notulen zijn goed bevonden.

3. Jaaroverzicht kort samengevat


Zie website.

4. Jaarverslag penningmeester


Het financieel overzicht is aan alle aanwezigen uitgereikt en hier zijn geen vragen over.

5. Onderhoud Put en Werkgroep


Het onderhoud wordt gedaan door Martien en Ruud. Alle knotwilgen aan de zijde van de Tocht worden verwijderd

Hier komen nieuwe voor terug zodra de hekken zijn geplaatst.

Aftredend/Herkiesbaar

Joost Kieft en Bas Kieft zijn aftredend en herkiesbaar. Er is unaniem besloten dat zij beiden mogen aanblijven.

6. Kascontrole commissie


Kascontrole is uitgevoerd door Bas Kieft en Erwin Kroezen. Zij hebben geen fouten kunnen constateren.

Bas Kieft heeft nu 2 jaar erop zitten en Bjorn Thijssen neemt zijn plaats in.

7. Verslag controleurs verkoop


Helaas zijn er een paar controleurs gestopt in het seizoen. Dit heeft wat vertraging opgelopen in de verkoop.

Gelukkig zijn de controleurs weer op peil en is er weinig verlies geweest in de verkoop.

8. Verloop Kweek/Jeugdvijvers.


In november zijn de vijvers afgenet en is het bestand bekeken.

Voorste vijver 331 stuks

Middelste vijver 369 stuks

Vijver spoorkant 443 stuks

Er zijn verschillende karpers over gezet naar de Put. Deze hadden allen een grootte van 45cm of meer.

Ook is er veel jongbroed in de vijvers gevonden en wij hopen dan ook dat deze mooi uitgroeien.

9. Visstand.


Zie punt 8.

10.RondvraagRondvraag.

Wedstrijden zijn nog onder voorbehoudt. SVMWN houdt op 25 mei de jeugdvisdag bij ons.

Wederom discussie over de meerval. Moet er een raadgevend referendum worden gehouden?.

Het bestuur gaat zich hier over buigen.

Komt er nog witvis bij?.

Zowel vorig jaar als komend jaar hebben wij een budget voor witvis helaas

is het behoorlijk moeilijk om hier aan te komen.

Hoe wordt het gras en de grond gerepareerd nu het stuk is gereden i.v.m. plaatsen beschoeiing?.

Zodra de beschoeiing klaar is zal de grond ongeveer 15cm worden opgehoogd en tevens geëgaliseerd worden.

Waar zijn de Orka’s gebleven en worden deze niet meer gebruikt?.

Deze hele actie heeft ons veel bekendheid gegeven en was puur een stunt.

Komt er een buis van de Put naar de Tocht?.

Deze gaat er niet komen om ziektes vanuit de Tocht tegen te houden.

Nachtvissen is nu 5 nachten kan dat terug naar 3 nachten ?.

Na stemming is er besloten om 1 jaar proef te draaien met 3 nachten aan één gesloten te mogen vissen.

Hierna mag men 2 nachten niet in de Put vissen ( aanwezig zijn ) dit zal in het regelement worden opgenomen.

Gaan de wedstrijden van ons wel gewoon door?.

De wedstrijden welke wij zelf organiseren zullen gewoon doorgang hebben.

Prijs van de vispas?.

De prijs gaat eind van het seizoen met € 1,50 omhoog.

Onze eigen kaarten blijven hetzelfde.

11.Volgende ledenvergadering.


Deze zal via social media bekend worden gemaakt.

12.Sluiting.


14:40