regelement NL

Algemeen reglement      

(laats bijgewerkt 23-02-2020)

• De Visput is enkel toegankelijk via de brug, dit is aan het verlengde van het Witte Hert. Het aanleggen van bootjes langs de put is verboden. Met uitzondering de aanlegplaats naast het clubgebouw.
• Bezoekers van vissers worden beperkt tot een maximum van 2 bezoekers per persoon, koppel of groep met vergunning(en).Nachtelijke bezoekers door hangjongeren worden niet getolereerd.
• Verboden voor honden.
• Het is niet toegestaan om te zwemmen of het gebruik van roei, rubber, belly, voerboten of enig ander drijvend object wat hiervoor is te gebruiken.
• Het is ten strengste verboden om met (bijna)levend aas te vissen en het gebruik van meertandige haken, Kunstaas is hierbij uitgesloten.
• Er mogen geen handelingen worden verricht die lijden of kunnen lijden tot het verstoren , vernielen of beschadigen van natuur en materiaal aan en om de Visput.
• Gesloten tijden en aassoorten zijn gelijk gesteld aan die van de federatie Midwest Nederland en Sportvisserij Nederland.
• Open vuur en barbecueën is verboden met uitzondering hiervan zijn de op poten staande barbecue of kooktoestellen ( max. LxB - 50x50cm ).
• Afval mag in de grijze container worden gedeponeerd, indien deze vol is neemt u het afval mee naar huis.
• Vissen dienen met natte handen te worden aangepakt, tevens moeten de vissen direct in het zelfde water worden teruggezet, en mogen nooit worden meegenomen. OVERZETTEN van vis is ten strengste VERBODEN! Mocht dit niet gebeuren kan u worden GEROYEERD van minimaal 3 maanden tot levenslang.
• Voeren is toegestaan. MAAR EEN STEK CLAIMEN IS VERBODEN! bij het gebruik van particels moeten deze minimaal 24 uur zijn geweekt en gekookt.
• Controleurs zijn in het bezit van een legitimatiebewijs afgegeven door HSV Ons Genoegen, Federatie Midwest Nederland of Sportvisserij Nederland.
• Controleurs zijn bevoegd om op alle punten controle uit te voeren. Aanwijzingen van de controleurs dienen stipt te worden opgevolgd.
• Indien er werkzaamheden worden verricht en uw materiaal hinder geeft bij de werkzaamheden bent u verplicht om uw materiaal zodanig te verplaatsen dat de vrijwilligers er geen hinder meer van ondervinden.
• Het bestuur is bevoegd om leden te schorsen of te royeren bij het niet naleven van het reglement. Ook de controleurs zijn hiertoe bevoegd en dienen dit aan het bestuur te melden, het bestuur zal schriftelijk melding geven aan de geroyeerde.
• Dagvergunningen zijn alleen geldig van zonsopgang tot zonsondergang toch uiterlijk van 6.00 uur t/m 22.00 uur. Nachtvissen is dus niet toegestaan met een dagvergunning.
• HSV Ons Genoegen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ontstaan bij het vissen of aanwezig zijn aan de Visput en het gebruik van de visvergunning.
• Het gebruik van voorslagen is verboden. Tevens is de maximale trekkracht van de onderlijn 20 lbs.Hoofdlijnen dienen ten alle tijde een zwaardere trekkracht te hebben dan de onderlijn, Het is daarom verplicht om met visveilige systemen te vissen waarbij het lood met een maximum van 80 gram vrij komt bij een eventuele lijnbreuk.
• Vissen vastbinden met touw of alle overige lijnen is niet toegestaan, een leefnet is alleen bij wedstrijden toegestaan.
• Bij het aanwezig zijn van meerdere vissers is het verplicht om rechtuit te vissen tot maximaal halverwege de Visput.
• Het is niet toegestaan om een derde opgetuigde hengel voor handen te hebben met uitzondering van personen in het bezit van een 3e hengelkaart hierbij geldt dat er geen 4e opgetuigde hengel voor handen mag zijn.
• Bij gebruik van een tent, bivy of parasol tijdens het (nacht)vissen dient men de tent zo te plaatsen dat er een minimale doorgang is van 1 strekkende meter zodat iedereen er op een knappe manier langs kan met een kruiwagen of iets gelijkwaardigs. Bij het plaatsen van deze schuilplaatsen dient u zelf aanwezig te zijn.
• Bij het overnachten aan de Visput is het verplicht om een toiletemmer en een vuilniszak in het bezit te hebben. De visstekdient ten alle tijden schoon te zijn en schoon te worden achter gelaten.
• Nachtvissen is alleen toegestaan als U in het bezit bent van een nachtvisvergunning van HSV Ons Genoegen te Enkhuizen.
• Bij het statisch vissen (het vissen op grote vis d.m.v. hengels in een rodpod etc) en het pen/drijvend vissen dient men in het bezit te zijn van een onthakingsmat en ontsmettingsmiddel.
• Er mag niet langer gevist worden dan 4 nachten achtereen in de visput, Hierna mag u 1 nacht niet meer vissen in de Visput.
• Voor het vissen met een 3e hengel dient men in het bezit te zijn van een 3e hengelkaart van HSV Ons Genoegen, deze is alleen geldig op de Visput van Enkhuizen. De 3e hengelkaart van de federatie is hier niet geldig.
• Het gebruik van een bewaarzak is enkel toegestaan wanneer u alleen bent. U dient hiervoor de veiligheid van de vis in acht te nemen gebruik hiervoor u gezonde verstand.
• Indien u verder verwijderd bent dan 20 m¹ van de visplaats dient u de hengels binnen te halen. Uitzondering hierop is het koppelvissen. Als 1 van beide langer dan 30 minuten de visplaats verlaat dient deze zijn hengels binnen te halen.
• Het gebruik van Carp Care(ontsemettings middel voor de wondjes van de haak of beschadigheden aan het lijf) of iets vergelijksbaar is verplicht! er zal hier ook op gecontroleerd worden. heeft u het niet bij zich kan u dit kopen bij de controleur. of moet u de put verlaten!
• Het is verplicht om te vissen met dichtgeknepen weerhaken of weerhaakloos te vissen. 
• Het is VERBODEN om het spoor/spoordijk te betreden. mocht U dit toch doen wordt u 3 maanden GEROYEERD. hier valt niet over te praten.
• Het is VERBODEN om met gevlochten lijnen te vissen uitzondering op roofvis.
• wanneer U een zieke vis gevangen heeft dient u deze te bewaren en het bestuur op de hoogte te brengen zodat deze u kunnen vertellen wat er met de vis moet gebeuren.
• Het overmatige gebruik van DRUGS en ALCHOHOL is verboden bij constatering hiervan kan u van het terrein verwijderd worden.
• Bij overlast door o.a. geluid, drugs, drank o.d. kan u per direct verwijderd worden van het terrein.