Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

notule alv 10-01-17

terug naar overzicht

Woensdag, 3 januari 2018

Notulen Ledenvergadering 10 januari 2017. 1. Opening De voorzitter opend de vergadering om 19:40 Aanwezige bestuursleden : Joost Kieft, Martien Laan, Wilma Homan-Verver, Gerard Schermer, Leroy Eijgenhysen, Bas Kieft.

Notulen Ledenvergadering 10 januari 2017. 1.Opening De voorzitter opend de vergadering om 19:40 Aanwezige bestuursleden : Joost Kieft, Martien Laan, Wilma Homan-Verver, Gerard Schermer, Leroy Eijgenhysen, Bas Kieft. 2.Notulen 2016 De notulen van 2016 zijn goed bevonden. 3.Jaarverslag 2016 van de secretaris. Wordt bij gevoegd. 4.Uitzetting nieuwe vis. Op 16 januari komt er een visuitzetting via Gerard. Het betreft waarschijnlijk 3 a 4 ton vis. Het merendeel zal karper zijn maar er kan ook witvis tussen zitten. Het uitvissen en transport zal door beroepsvissers worden gedaan. Deze vissen zijn nog nooit gevangen daar ze uit een natuurgebied komen. Er is besloten de meerval in de put te laten. Als er kleinere karper tussen de uitzetting zit zullen deze in de nieuwe vijvers worden geplaatst. 5.Verslag Kascontrolecommissie. De kascontrole is uitgevoerd door Gerard Schermer en Ferry Elbertsen. Er zijn geen op of aanmerkingen en is dan ook goed bevonden. Kascontrolecommissie is nu Ferry Elbertsen en Bas Kieft. Reserve is Edwin Kroezen. De lening die is verstrekt door Martien Laan moet nog schriftelijk worden vast gelegd en heeft een looptijd van max 5 jaar. 6.Voorstel verlenen decharge. Het voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur is goed bevonden. Pauze. Afschijd Wilma. Martien neemt het woord om Wilma te bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. In 2004 nam zij voor het eerst plaats in het bestuur. In 2014 was Wilma eigenlijk de enige die kaarten voor de put verkocht en controle uit oefende. Het huidige bestuur is Wilma dan ook zeer dankbaar voor haar vasthoudendheid de afgelopen jaren. Tevens bedanken wij Piet die de afgelopen tijd veel heeft geholpen. 7.Benoeming bestuursleden. Na goedkeuring van de leden blijft het volledige bestuur zitten. De plaats van Wilma zal voorlopig niet ingevuld worden. 8.Onderhoud en Visstand. Alles was al in september winterklaar gemaakt. Het onderhoud wat de afgelopen tijd heeft plaats gevonden kan minimaal 5 jaar volstaan. Er zal een uitzet van ongeveer 1000kg karper komen in de 3 vijvers achter. Er komen meer viswedstrijden komend jaar. In het regelement is nu aangegeven dat er alleen gevist mag worden met dichtgeknepen haken of haakloze haken. Tevens is er nu vermeld dat er geen vis mag worden uitgezet in de polder welke zijn gevangen in de put. 9.Vaststelling prijs vispas. De vispas zal tot 2020 met 1,50 per jaar worden verhoogd daar de afdracht aan Sportvisserij nederland verhoogd wordt. 10.Begroting. Na uitleg van Martien kon iedereen zich vinden in de begroting. 11.Rondvraag. Er zijn vragen betreffende aanwezigheid van ratten. Op dit moment worden er weinig ratten gezien. Edwin Kroezen wil graag uitleg geven over ongedierte bestrijding. Het blijkt dat Sportvisserij Nederland onze eigen 3e hengelkaart en nachtkaart int. Martien gaat hier achteraan en zal dit gaan corrigeren. Willem Laan geeft aan dat als er veranderingen in het regelement komen de leden hiervoor toestemming dienen te geven. Daarom is er gelijk aan de aanwezige leden goedkeuring gevraagd voor de al doorgevoerde veranderingen. Men vraagt ook waarom de kantine niet vaker open is. Dit komt doordat er dan vergunningen aangevraagt moeten worden en er ook meer vrijwilligers moeten zijn om dit mogelijk te maken. 12.Sluiting. 21.45