Notulen ledenvergadering 2020

Notulen ledenvergadering 25-januari-2020 in de kantine


1.Opening

13:30

2.Notulen ledenvergadering 26-januari-2019

Notulen zijn goed bevonden

3.Jaaroverzicht kort samengevat.

Het afgelopen jaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan om de jeugd/kweekvijvers verder te ontwikkelen. Er zijn vissen uitgehaald welke al een lengte van 45cm of meer hadden bereikt. Ook zijn er weer jonge vissen in uitgezet welke hopelijk lekker uitgroeien. Er zijn verschillende wedstrijden gehouden die druk bezocht waren. De karper wedstrijd welke door onze vereniging is georganiseerd was weer een succes. Deze zullen wij dan ook jaarlijks laten terugkeren. Johan Treffers heeft een dag georganiseerd bij ons in de put voor de jeugd. Ook heeft hij een weekend de put gebruikt voor een viswedstrijd. Maar ook dit jaar heeft het bestuur niet stilgezeten al lijkt het misschien minder dan de voorgaande jaren. Niets is minder waar. Afgelopen jaar is het bestuur hard in de weer geweest met de gemeente Enkhuizen voor nieuwe beschoeiing in de Tocht. Gelukkig kunnen wij dan ook zeggen dat over de hele lengte van onze put de beschoeiing vanuit de gemeente vernieuwd wordt. Maar dat is nog niet het enige. Ook wij gaan beginnen om alvast een gedeelte van de beschoeiing in de put en het boothuisje te vernieuwen. De financiƫle middelen om dit in zijn geheel te doen zijn er helaas niet. Daarom wordt er in Maart gestart met een Crowd-fundings actie. Hopelijk kunnen wij hier de laatste middelen vandaan halen om het laatste stuk van de put mee te doen. Zoals jullie dus zien heeft het bestuur niet stilgezeten alleen valt het op dit moment minder op.
Zie website

4.Jaarverslag penningmeester.

Het financieel overzicht is aan alle aanwezigen uitgereikt en hier zijn geen vragen over.

5.Verslag Kascontrolecommissie.

Kascontrole is goed bevonden. Deze is gedaan door Edwin Kroezen en Bjorn Tijssen.
Kascontrole2020 Bjorn Tijssen en Jaap Jong reserve is Danny v Tongeren.

6.Verlenen kwijting bestuur.

Het voorstel is aangenomen door de aanwezige leden.

7.Benoeming bestuursleden.

Martien Laan gaat zijn laatste jaar als penningmeester in. Hij is niet meer herkiesbaar. Wij zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid welke zijn taken over zal gaan nemen.

8.Onderhoud put.

Onderhoud van de put is op dit moment weer geheel op orde.
Komend jaar zal er een groepsapp worden aangemaakt zodat de vrijwilligers kunnen aangeven of zij beschikbaar zijn op een bepaalde dag. De visstand wordt langzaam weer aangevuld. Controleurs zijn afgelopen jaar mooi stabiel gebleven. Richard heeft zich ook als controleur aangemeld. Bij eerste uitdeling tassen een dubbel aantal kaarten erin.

9.Nachtvissen.

Het nachtvissen wordt van 3 naar 4 nachten verlengd.
Jaap zal het bord hierop aanpassen.

10.Overzetten vis naar de Tocht.

Er zal een bord komen waarop kenbaar wordt gemaakt dat als iemand vis overzet vanuit de Put naar de Tocht per direct word verwijderd en de toegang voor altijd verboden zal zijn.

11.Rondvraag.

Controleurs : is het mogelijk dat de controleurs herkenbare hesjes of jasjes krijgen vanuit de vereniging.
Hier gaan wij zorg voor dragen.

Opnemen in regelement : Bij overmatig gebruik van Drugs of Alcohol zal betreffende persoon de toegang worden ontzegt en per direct worden verwijderd.

Voerboten toestaan : Hierover zal het bestuur gaan overleggen en komen hier op terug.
Openstelling Jeugdvijvers : Hier zal her bestuur zich ook over buigen daar er dan altijd toezicht aanwezig moet zijn.

12.Volgende Ledenvergadering.

Deze zal via sociaalmedia bekend worden gemaakt.

13.Sluiting

14:45